W ramach międzynarodowego programu Erasmus+ „Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość” nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w pięciodniowym szkoleniu w Centrum Euro-Med Youth Federation e.V w Berlinie (05.09 – 09.09.2022).
Pierwszy dzień to zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych, społeczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w procesie edukacji. To także dzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami z wykorzystania narzędzi Web 2.0 podczas pandemii w poszczególnych krajach partnerskich (Polska, Łotwa, Grecja, Turcja).
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne obejmowały takie narzędzia cyfrowe jak: learningapps, padlet, AnswerGarden, Wordart, Wordwall, Quizizz, Kahoot!, Edpuzzle, Edmodo, Prezi oraz Zello.
Kolejne dni szkolenia to warsztaty kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych w innowacjach metodycznych. To także czas na dzielenie się doświadczeniem z wykorzystania narzędzi Web 2.0 na poszczególnych przedmiotach (informatyka, biologia, matematyka, historia, język niemiecki, język angielski).
Odbyła się także dyskusja nauczycieli mająca na celu wypracowanie narzędzi zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu uczniów.
Najcenniejsze były, jak zawsze, nowe doświadczenia i relacje z cudownymi ludźmi.
Do zobaczenia w Grecji podczas kolejnej sesji szkoleniowej na Uniwerytecie Panepistimio Patron w Patras.

Erasmus plus – enriching lives, opening minds.