Human Rights

Materiały o projekcie Human Rights realizowane w ramach programu Erasmus+, dotyczące szeroko pojętych praw człowieka.

Flipped Classroom

Materiały o projekcie Flipped Classroom realizowane w ramach programu Erasmus+, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Czym jest Erasmus?

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020). W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Nasze social media